Product was successfully added to your shopping cart.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


Upravitelj spletne strani te-co.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je upravitelj zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev spletne strani te-co.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

V skladu z načelom sorazmernosti upravljalec spletne strani te-co.si, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

SOGLASJE ZA OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik spletne strani te-co.si izrecno soglaša, da se za namen oddaje povpraševanja, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika:

ime in priimek
naslov in kraj bivanja
naslov za pošiljanje naročenega blaga
naslov elektronske pošte (uporabniško ime)

Za potrebe varnosti se shranjujejo tudi IP naslovi uporabnikov.

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji povpraševanja ne odgovarjamo.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletni strani te-co.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja Te-co d.o.o.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

OMEJITVE ZARADI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

KOMUNICIRANJE NA DALJAVO
Upravitelj spletne strani te-co.si, bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo, le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval oziroma, če se bo uporabnik s tem vnaprej strinjal. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb (popusti, promocije ipd.) bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

IZJEMNO RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV
Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine spletne strani te-co.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.